Sivu on suunnitteluvaiheessa. Voitte tutustua yleisiin tietoihin yrityksestä. Kiitos ymmärryksestäsi!

Tuotanto

MBNPK ”Citomed” – yrityksen tehtaat Suomessa ja Venäjällä on varustettu moderneilla korkean teknologian laitteilla ja toimivat eurooppalaisten GMP – vaatimusten mukaan (Good Manufacturing Practice).

Tutkimus- ja tuotantokeskus erityistalousalue ”Pietari” (Venäjä)

Avattu: vuonna 2016
Kapasiteetti:

  • 1200 kiloa aineita vuodessa, aineet on saatu eläinperäisen raaka-aineen prosessoinnin tuloksena;
  • enemmän kuin 100 kiloa synteettisiä peptidejä vuodessa;
  • 6 miljoonaa pakettia valmiita lääkkeitä vuodessa.

Vuonna 2013 MBNPK ”Citomed” aloitti modernin tutkimus- ja tuotantokeskuksen rakentamisen, sen jälkeen kun oli saatu alue Novoorlovskaja erityistalousalueelta ”Pietari”. Kun uusi tuotanto oli avattu, yritys sai mahdollisuuksiltaan ja varusteiltaan täysin ainutlaatuisen kentän, joka on tarkoitettu aktiivisten farmaseuttisten aineiden tuotantoon eläinperäisen raaka-aineen prosessoinnin perusteella ja peptidien synteesiin. Tuotantolinja koostuu sveitsiläisten ” BÜCHI AG” ja ” BÜCHI Flawil” yritysten tuottamista 20 reaktorista farmaseuttisten aineiden synteesiin ja puhdistamiseen. Linja voi syntetisoida kaikki peptidiketjut vaikeuksitta. Sveitsiläisen”Pharma Apparate Hangel AG” yrityksen reaktorit ovat samoin universaaliset ja auttavat tuottamaan aineita biologisista raaka-aineista. Muu laitteisto, jonka yhteinen hinta on yli 8 miljoonaa euroa, toimii samoin tehokkaasti.

Siellä farmaseuttisia tuotantoja varten tietysti sijaitsevat laboratoriot, jotka ohjaavat tuotantoprosessia ja suorittavat tuotteiden laadunvalvonnan. Niiden lisäksi täällä sijaitsee yrityksen tutkimuskeskus, se on varustettu moderneilla eurooppalaisilla laitteilla, jotka ovat tarvittavia peptidin biosäätelijöiden tutkimuksen jatkamista varten ja niiden perusteella uusien ominaisten lääkkeiden tuotantoa varten. Myös rakennuksissa sijaitsevat toimistot ja varastot sekä laitos, joka tuottaa valmiit lääkkeet kiinteinä, pehmeinä tai nestemäisinä annostusmuotoina (kapselit, jauheet, voiteet, siirapit, peräpuikot, liuokset, jne.).

Koko tuotanto- ja tiedekeskuksen pinta-ala, mukaan lukien laboratoriot, tuotantolaitokset ja varastot, on yli 6000 neliömetriä, se sijaitsee alueella joka pinta-alaltaan on 0,76 hehtaaria. Kokonaisinvestoinnin määrä hankkeeseen on yli 1 miljardia ruplaa.

Vuonna 2016 MBNPK ”Citomed” -yritys, joka tutkii ja tuottaa farmaseuttisesti aktiivisia aineita eläinperäisen raaka-aineen prosessoinnin ja peptidien synteesin perusteella, tunnustettiin Venäjän merkittävimmäksi pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamaksi investointiprojektiksi. Yritys sai ”Kehitys-palkinnon” 20. Pietarin kansainvälinen talousfoorumin aikana (SPIEF 2016).

Yhteystiedot:

Pietari, Primorskij kaupunginosa, alue ”Novoorlovskaja” erityistalousalue ”Pietari” (Venäjä), Orlovo-Denisovkij prospekti, talo nro 14 А.
Tel.: +7 (812) 602-05-93 ext. 515
Sähköpostiosoite: spirogov@cytomed.ru
MBNPK ”Citomed” , kehitysjohtaja Pirogov Sergei Viktorovich

Farmaseuttinen tehdas Cytomed OY Lappeenrannassa (Suomi)

Avattu: vuonna 2016
Kapasiteetti:12 miljoonaa pakettia valmiita lääkkeitä vuodessa.

Uuden Cytomed Oy:n tehtaan rakentaminen Rauhassa ( Suomi, Lappeenranta) päättyi kesäkuussa vuonna 2012. Vielä yhden vuoden aikana laitoksessa suoritettiin asennusta sekä monivaiheista laitteiden lupa- ja validointi prosesseja. Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) sertifioi tuotantolaitoksen elokuussa vuonna 2013. Hanke sai luvan tuottamaan lääkkeitä Suomessa ja oli lisätty lääkkeiden tuottajien luetteloon, johon kuuluvat eurooppalaisten GMP -standardien (EU GMP — Good Manufacturing Practice) mukaan toimivat tuotannot.

Cytomed Oy:n tuotantolaitoksessa sijaitsee laitteisto, joka on tarkoitettu erimuotoisten lääkkeiden tuotantoon: kapselit, peräpuikot, voiteet, balsamit, suihkeet, ampullit. Tuotantoon osallistuvin automatisoitujen tuotantolinjojen lisäksi tehtaassa sijaitsevat huipputeknologian järjestelmät, jotka ovat tarpeellisia tuotannon pysyvän ja jatkuvasti korkean laadun varmistamiseen ja valvontaan, jotta tuotetut lääkkeet vastaisivat eurooppalaisiin vaatimuksiin. Ennen kaikkea puhe on tarkkuuslaitteista, jotka on tarkoitettu syvän instrumentointi-, analyyttisten, kemiallisten ja mikrobiologisten tutkimusten suorittamiseen.

Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat alueella, jonka pinta-ala on 400 neliömetriä, varastot kattavat vielä noin 600 neliömetriä. Yritys investoi yli 1 miljardia euroa alueen ostamiseen, rakentamiseen, korjaustöihin ja laitteiden ostamiseen.
Sellaisen laitoksen rakentaminen liittää venäläisiä yrityksiä Euroopan terveydenhuoltojärjestelmään. GMP- standardin noudattaminen antaa mahdollisuuden vapaasti myydä venäläisiä tuotteita Euroopan ja muun maailman markkinoilla.

Yhteystiedot:

Laastitie 1, 55300 Rauha, Finland
Tel.: (358) 5 668 11 00
E-mail: office@cytomed.fi
Cytomed OY, johtaja Volkoff Julia