Yleisvenäläinen uraohjaukseen omistettu kilpailu lukiolaisia varten, jonka nimi on Venäläinen Farmaseuttien Koulu

Venäläinen Farmaseuttien Koulu (Russian School of Pharmacists) on projekti, joka toteuttaa MBNPK ”Citomed” -yritys yhteistyössä Pietarin valtiollisen Kemiallisen ja farmaseuttisen akatemian (SPHFA) kanssa, projektia tukee myös Venäjän federaation terveysministeriö ja opetusministeriö. Me pyrimme luomaan ja kehittämään nuorison kiinnostusta tieteeseen, houkuttelemaan lääketeollisuuteen lahjakkaita, motivoituneita, kiinnostuneita, innostuneita, nuoria ammattilaisia, jotka ovat valmiita työskentelemään ja oppimaan uusia asioita. Näin haluamme muodostamaan uuden nuoren venäjän tieteellisen ytimen.

Vuosittainen tietokilpailujen sarja

Venäläinen Farmaseuttien Koulu on luova kilpailu, joka on tarkoitettu yleiskoulujen 10.luokan oppilaille ja ammattikoulujen 1.vuoden opiskelijoille. Joka vuosi kilpailuun osallistuu yli 2000 henkilöä koko Venäjältä. Osallistuminen projektiin on vapaaehtoista ja täysin ilmaista sekä opiskelijoille että oppilaitoksille. Pääpalkintona on mahdollisuus ilmaisesti opiskella Pietarin valtiollisessa Kemiallisessa ja farmaseuttisessa akatemiassa (SPHFA).

Клиническое исследование эффективности лечения атопического дерматита кремом Тимоген® 0,05% для наружного применения, а также влияния на иммунологические параметры в коже и крови больных атопическим дерма­титом (АтД)

Информация для пациентов,
для специалистов: описание и результаты исследования.

Исследование лечения атопического дерматита у больных с осложнениями

Исследовались пациенты с заболеваниями: бронхиальная астма, сахарный диабет, аутоиммунные патологии, а также при постоянном воздействии неблагоприятных экологических факторов.
Результаты клинических исследований схем лечения препаратом Тимоген показали снижение рецидивов атопического дерматита, укрепление иммунитета у больных.
Исследование подтвердило ранее полученные данные об антиоксидантной активности препарата.

Подробнее.

Эффективность иммунокоррекции у детей с атопическим дерматитом до и после вакцинации

Вакцинация детей с аллергопатологией от транзиторного диатеза до атопического дерматита и бронхиальной астмы показывает низкую эффективность прививок. У таких детей после вакцинации не формируется специфический иммунитет и сохраняется риск инфекционного заболевания, а в случае живых вакцин последние могут стать причиной поствакцинальных осложнений.
Для формирования иммунного ответа на вакцину у таких детей проводят курс иммунокоррекции. Выбор иммуномодулятора основывается на анализе структуры иммунодефицитного состояния ребенка.
О курсах до- и послепрививочной иммунокоррекции у детей здесь.

Смотрите также:
Таблица: Эффективные терапевтические дозы тимогена для детей разного возраста.
Ссылки на клинические исследования препарата Тимоген для лечения инфекции при слабом иммунитете.

Читать дальше

Какие проводились исследования эффективности лекарств от экземы?

Курс лечения Тималином и Тимогеном составлял 5 – 10 дней. Продолжительность ремиссии колебалась от 2 недель до 2 месяцев.

Подробнее в исследовании.

Читать дальше

Uniikki suorituksen menetelmä

Venäläinen Farmaseuttien Koulu on uniikki suorituksen menetelmä, joka on kehitetty erityisesti tätä hanketta varten. Me teemme suoraa yhteistyötä koulujen kanssa, kehitämme epätavallisia farmaseuttisia tehtäviä, järjestämme opiskelijoita varten tietokilpailua «Kuka haluaa tulla farmaseutiksi?», näytämme osallistujille elokuvia ja järjestämme heitä varten opastusretkiä… Kolmessa vuodessa projekti sai yli 1500 koulua. Tämä antaa mahdollisuuden löytää taitavia lapsia ja kertoa opiskelijoille lääketieteen ominaisuuksista. Projektin avulla he voivat kosketa tulevaan ammattiin ja sitten tietoisemmin valita tulevan uran.

Uraohjaavat materiaalit opettajille ja koululaisille

Venäläisellä Farmaseuttien Koululla on oma sivusto www.pharm-school.ru, josta voi löytää: tietoa kilpailusta ja lääketieteeseen liittyvistä ammateista, dokumenttielokuvia ammatista (”Farmasia. Onko se sinun tulevaisuus?” ja ” Pilleri. Miten se on tehty?”), valokuvaprojekteja ja näyttelyitä, viihdyttäviä tietokilpailuja, todellisia tiedekokeita, johtavien venäläisten ja ulkomaisten tutkijoiden yleisöluentoja, opastusretkiä, palkintoja, lahjoja ja paljon muuta. Kaikki uraohjaavat materiaalit lähetetään opetuslaitosten opettajille ilmaiseksi, myös ne ovat saatavissa projektin verkkosivulta.