Materiaalit ja tutkimukset

MBNPK ”Citomed” koko ajan pyrkii parantamaan tietopohjaa koskien yrityksen tuottamien sallittujen ja ensirekisteröityjen lääkkeiden tehokkuutta ja turvallisuutta.

Main/Media center/Materiaalit ja tutkimukset

Laboratorio- ja kliinisten testien suorittaessaan MBNPK ”Citomed” ohjaa työtänsä näyttöön perustuvan lääketieteen periaatteiden mukaan, sekä muiden kansainvälisten eettisten ja tieteellisten tutkimuslaatustandardien mukaan, kuten esimerkiksi GLP (Good Laboratory Practice) ja GCP (Good Clinical Practice).

Yrityksessä on tiukat säännöt, jotka säätelevät ja ohjaavat farmaseuttisten lääkkeiden tutkimusten suunnittelemista, suorittamista, päättymistä, niiden tulosten analysointia ja tarkastusta, raportointia ja dokumentointia. Säännöt takaavat yrityksen suorittamien tutkimusten tieteellisen merkityksellisyyden ja niiden eettisen hyväksyttävyyden, sekä kliinisten ominaisuuksien täydellisen dokumentaation.

Täydellinen standardien noudattaminen on koehenkilöiden oikeuksien noudattamisen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin luotettava takuu. Sääntöjen noudattaminen varmistaa, että kliiniset tutkimukset vastaavat Maailman lääkäriliiton Helsingin julistukseen sisältyviin periaatteisiin ja että tutkimuksen tulokset ovat luotettavia.